Collecties Op Orde. Middelnederlandse Handschriften Uit Kloosters En Semi-Religieuze Gemeenschappen in de Nederlanden: Deel I: Studie. Deel II: Repert.pdf

Collecties Op Orde. Middelnederlandse Handschriften Uit Kloosters En Semi-Religieuze Gemeenschappen in de Nederlanden: Deel I: Studie. Deel II: Repert PDF

De overlevering van de middeleeuwse kloosterhandschriften in de Nederlanden kent een grillig verloop. Al tijdens de turbulente ontwikkelingen van de Reformatie in de zestiende eeuw is een belangrijk deel van de grote hoeveelheid handgeschreven boeken voorgoed vernietigd. Een tweede destructiegolf was het gevolg van de Franse overheersing aan het eind van de achttiende eeuw. Ondanks deze massale vernietiging zijn er nog zon 15 000 Middelnederlandse handschriften bewaard gebleven. In deze studie hebben de auteurs getracht de oorspronkelijke kloosterbezitters van zoveel mogelijk van deze boeken te achterhalen, waardoor een beeld ontstaat van de literatuur die gedurende de late Middeleeuwen in de kloosters uit de Nederlanden voorhanden was. Tot nu toe is niet eerder gepoogd om een totaalbeeld te geven van de teksten en hun lezers in dit religieuze milieu. Omdat een belangrijk aantal teksten over het hele Nederlandse taalgebied zijn verspreid, wordt in de studie met name aandacht besteed aan de relaties tussen de teksten en hun middeleeuwse recipienten.De auteurs onderzoeken of er bepaalde patronen in de overlevering zijn vast te stellen en of er duidelijke centra zijn aan te wijzen van waaruit de geestelijke literatuur in de volkstaal werd verspreid. Het tweede deel van deze studie bevat een omvangrijk repertorium van overgeleverde Middelnederlandse kloosterhandschriften, waarin 354 kloosters en 1358 handschriften worden beschreven. Collecties op orde vormt een boeiende kennismaking met de gevarieerde inhoud van de Middelnederlandse kloosterhandschriften, en is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met het onderzoek naar geestelijke teksten en hun lezers.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 5.82 MB
ISBN 9789068319750
AUTOR K. Stooker
DATEINAME Collecties Op Orde. Middelnederlandse Handschriften Uit Kloosters En Semi-Religieuze Gemeenschappen in de Nederlanden: Deel I: Studie. Deel II: Repert.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 08/01/2020

21 maart 2015 ... Hemels, J.M.H.J. Op de bres voor de pers; de strijd voor de klassieke ... Bibliotheek en documentatie; onder red. van W.R.H. Koops e.a. Deel 1 - ... Jan. van Krimpen üas een bekend typograaf, afkomstig uit Gouda ... Koningrijk der Nederlanden, Het, voorgesteld in eene reeks ... U. van der Klooster; JJ.

PC und MAC

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Reader & Google Chrome.

Bonus

Versandkostenfrei für Bonuscardkunde

eBooks Online

Sofortiger Zugriff auf alle eBooks - per Download und Online-Lesen